"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ข่าวภายในวิทยาลัย
 
   
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดนิทรรศการ ในงาน สมุทรสาคร EXPO 2011 3 พ.ย. 2554 
จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำ “โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล” ตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า นำรายได้สู่จังหวัด และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง และของดีจังหวัดสมุทรสาคร โดย
more>>
   
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย :ร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโว 3 พ.ย. 2554 
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2554 ของวัดกระซ้าขาว ร่วมกับประชาชนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครDownload
more>>
 
         
Page no. 1/2 1 2
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000002 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00164124 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin