"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
มติกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ปี 2553
 
 

รายงานมติประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๓
 
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
 
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
 
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
 
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000003 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00163119 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin