"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
มติกรรมการสภาวิชาการประจำปี 2556
 
 

รายงานมิติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000016 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00163132 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin