"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2555
 
 

สรุปแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555
 

 

ลำดับที่

 
 
สาขาวิชา
 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน
 
 
รุ่นที่
1
การปกครองท้องถิ่น
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย PDF
6
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย PDF
6 ห้อง 1
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย PDF
6 ห้อง 2
3
การจัดการทั่วไป
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย PDF
6

บริษัทอินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์นจำกัดสาขามหาชัย PDF

1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ PDF
3
4
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชน PDF
4

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000004 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00164126 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin