"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2555
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ปีงบประมาณ 2555

ลำดับที่
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
จำนวนชั่วโมง
1

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

14060842
12
2

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

14060843
12
3
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
14060844
18
4
การสร้างงาน Animation เบื้องต้น
74071112
30

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000005 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00164127 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin