"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2556
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ปีงบประมาณ 2556

 
ลำดับที่
ชื่อวิชา
 
รหัสวิชา
 
จำนวนชั่วโมง
1
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร
 
74040602
 
30
2
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมักน้ำ และปุ๋ยหมักแห้ง)
 
74091202
 
18
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000026 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00162395 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin