"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ปี 2558
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘

 

ประชุมครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

 

เวลา

ดาวส์โหลดระเบียบวาระการประชุม

เอกสารเพิ่มเติม

1/2558

 22 มกราคม 2558 13.30  ระเบียบวาระการประชุม ร่างพัฒนาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม

2/2558

 16 กุมภาพันธ์ 2558  13.30 ระเบียบวาระการประชุม

1.)ตารางสอน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (TQF) ชั้นปีที่ 1 รุ่น 9   ภาคเรียนที่  2/2557  (เทอม 1)

2.)ศักยภาพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (TQF) ชั้นปีที่ 1 รุ่น 9   ภาคเรียนที่  2/2557  (เทอม 1)

3/2558

 11 มีนาคม 2558  13.30 ระเบียบวาระการประชุม รายงานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2/2557

4/2558

 20 เมษายน 2558  13.30 ระเบียบวาระการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

5/2558

     

 

6/2558

     

 

7/2558

     

 

8/2558

     

 

9/2558

     

 

10/2558

     

 

11/2558

     

 

12/25578

     

 

 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000008 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00163124 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin