"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ตารางสอนภาคเรียน 2/2559
 
 

   

     วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2559 (สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา) ให้คลิกเลือก download ด้านล่าง

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

4.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ตารางการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000016 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00162385 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin