"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ตารางสอนภาคเรียน 2/2560
 
 

    

     วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา) 

1.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

4.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ตารางการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000006 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00164128 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin